top of page

​GIẢI PHÁP IoT

IoT (Internet of Things) thu thập và sử dụng dữ liệu để phát triển giải pháp cải thiện hiệu suất hoạt động đa dạng nhiều lĩnh vực. Click để khám phá bộ giải pháp chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng phục vụ quý vị.

viot logo.jpg

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIOT (VIoT JSC)
Số 33 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: (+84) 9 3333 1727

Email: sales@viotgroup.com

viot logo.jpg

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIOT (VIoT JSC)
Số 33 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: (+84) 9 3333 1727

Email: sales@viotgroup.com

bottom of page