top of page

​GIẢI PHÁP IoT

IoT (Internet of Things) thu thập và sử dụng dữ liệu để phát triển giải pháp cải thiện hiệu suất hoạt động đa dạng nhiều lĩnh vực. Click để khám phá bộ giải pháp chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng phục vụ quý vị.

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok
viot logo.jpg

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIOT (VIoT JSC)
Số 603 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: (+84) 9 3333 1727

Email: sales@viotgroup.com

bottom of page