top of page

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN THÔNG MINH

    Các thiết bị chiếu sáng đường phố có thể hoạt động tự động bằng cách sử dụng các thuật toán lập lịch thông minh, đồng thời cho phép ghi đè cho các sự kiện hoặc yêu cầu cụ thể. Bộ điều khiển tương thích với LoRaWAN cho phép giảm độ sáng cho bất kỳ đèn đường LED nào, giảm tiêu thụ năng lượng và tăng tuổi thọ của đèn.

Bộ điều khiển đèn đôi

dual-light-controller.74eee886.png
Dual Light Controller

Bộ điều khiển này có khả năng điều khiển và giám sát hai tải ánh sáng LED khác nhau lên đến 500W thông qua RF / GSM / LoRAWAN / NB-IoT / PLCC

nema-street-ligt.aefa7b88.png
NEMA Stret Light Controller

Bộ điều khiển ánh sáng NEMA

Bộ điều khiển Nema được xếp hạng IP66 có thể giám sát và điều khiển từ xa qua RF / GSM / LoRAWAN / NB-IoT

bottom of page