top of page

TÒA NHÀ THÔNG MINH

Tòa nhà thông minh (Smart Building) là bất kỳ kiến trúc nào được áp dụng công nghệ tự động hoá để quản lý hoạt động bao gồm điều hoà, thông gió, chiếu sáng, an ninh... Smart Building sử dụng cảm biến, điều khiển và vi mạch để thu thập dữ liệu và xử lý theo yêu cầu vận hành hay dịch vụ. Hạ tầng Smart Building giúp kéo dài tuổi thọ máy móc thiết bị, cải thiện hoạt động và tiết kiệm năng lượng, tối ưu hoá không gian sử dụng và giảm thiệu tác động môi trường.

​Ứng dụng công nghệ IoT cho Tòa nhà thông minh

Office Building
BIM-schematic.jpeg
digital-conference-room-signage-1.jpeg
Security Camera

Đèn Hạ Tầng & Công Nghiệp 4.0

Quản lý tòa nhà thông minh

Công tơ điện thông minh

Truyền thông màn hình số tập trung 4.0

Giải pháp quản lý Camera tập trung tích hợp AIoT

bottom of page