top of page

Smart Meter

Tự động hóa công tác đo lường từ xa, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, theo dõi chi tiết đến cấp độ nhỏ như phân xưởng, dây chuyền hay máy móc. 

Smart Meter tự động đọc và gởi chỉ số tiêu thụ (điện, nước, nguyên vật liệu) và môi trường (nước, không khí) đến bộ phận quản lý. 

01752-2021_smart-meters-blog-post_header-image.jpeg

Lợi ích của Smart Meter

Cập nhật dữ liệu tiêu thụ năng lượng (điện, nước, khí, nước thải, khí thải..) nhanh chóng, từ đó có đầy đủ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm soát mức tiêu thụ tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Giảm
  • Nhân lực theo dõi tiêu thụ năng lượng thủ công

  • Cơ hội giảm chi phí tiêu thụ năng lượng

Tăng
  • Khả năng giám sát thông tin

  • Xử lý kịp thời nếu chỉ số biến động bất thường.​

bottom of page