top of page

CÔNG NGHIỆP 4.0

​Internet of Things (IoT) mang đến triển vọng thay đổi trong nhiều ngành công nghiệp. Ứng dụng IoT làm gia tăng mức độ tự động hoá và cải thiện năng suất. Nhiều ngành công nghiệp đang áp dụng IoT để quản lý toàn bộ chuỗi cung và điều hành dây chuyền sản xuất đạt hiệu quả cao.

​Ứng dụng công nghệ IoT cho Công nghiệp 4.0

Empty Factory
The-Environment-Partnership_Earth-Day_GIS.jpeg
36d7c75bfb8036629d7bcfe472e11f5d.png
Security Camera

Đèn Hạ Tầng & Công Nghiệp 4.0

Hệ thống điều phối hoạt động đô thị thông minh

Công tơ điện thông minh

Truyền thông màn hình số tập trung 4.0

Giải pháp quản lý Camera tập trung tích hợp AIoT

bottom of page