top of page

Smart Video

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công nghệ phân tích hình ảnh trong Video với năng lực nén video mạnh để tối ưu không gian lưu trữ, tiết kiệm tài nguyên, không bị hạn chế về phương tiện camera và đường truyền đã đầu tư trước đây, kết nối nhiều nguồn dữ liệu từ nhiều camera để phân tích theo thời gian.

​Mạng camera thông minh là xu hướng tất yếu, và là kết quả của tiến bộ trong bốn lĩnh vực nền tảng: xử lý hình ảnh bằng máy tính, cảm biến quang học, máy tính tích hợp và nối mạng cảm biến. Kết hợp công nghệ thông minh và nhân dạng học, giải pháp quản lý camera AI dựa trên phân tích dữ liệu hình ảnh và âm thanh để tăng cường an ninh và tối ưu hoá hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lợi ích của Smart Vision

Smart Vision (quản lý camera AI) giúp theo dõi con người, phát hiện ngay hành vi bất thường hoặc không được phép, theo dõi phương tiện, từ đó cảnh báo kịp thời đến các bộ phận, cơ quan chức năng. Đây là tính năng quan trọng trong quản lý Smart Cities, Smart Industrial, Smart building/home.

Giảm
  • Nhân lực và chi phí an ninh

  • ​Rủi ro an ninh / an toàn do yếu tố con người

Tăng
  • Năng lực phát hiện. AI "tinh mắt" hơn con người

  • ​Chất lượng xử lý và phân tích hình ảnh

​Tạo giá trị mới
  • Phát hiện nguy cơ an ninh / an toàn và chủ động ngăn ngừa

  • ​Phát hiện ùn tắc giao thông, hàng chờ, ùn tắc trên dây chuyền sản xuất

  • ​Phân biệt mức độ ưu tiên của khách hàng để tự động cung cấp dịch vụ tương ứng

Use Cases

bottom of page