top of page
Screen Shot 2022-06-16 at 2.37.12 PM.png
Screen Shot 2022-06-16 at 2.37.12 PM.png
Screen Shot 2022-06-16 at 2.37.12 PM.png
tech-startup-progress-tracker-feature-mobile-img.png
tech-startup-progress-tracker-feature-mobile-img-6 (1).png
 • Tần số: 923 MHz

 • Kết nối Ethernet, Wifi hoặc 3G / 4G (qua thẻ USB)

 • Kích thước: 160 x 90 x 35 mm

 • Trọng lượng: 163g (Chỉ Gateway); 372g (gồm bao bì)

 • Tần số: 923 MHz

 • Kết nối Ethernet, Wifi hoặc 3G / 4G (qua thẻ USB)

 • Kích thước: 160 x 90 x 35 mm

 • Trọng lượng: 163g (Chỉ Gateway)

Indoor iFemtocell evolution

 • Tần số: 923 MHz

 • Kết nối Ethernet, Wifi hoặc 3G / 4G (qua thẻ USB)

 • Kích thước: 265 x 165 x 100 mm

 • Trọng lượng: 1400g

iStation

Indoor iFemtocell

Helium Hotspot

viot logo.jpg

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIOT (VIoT JSC)
Số 603 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: (+84) 9 3333 1727

Email: sales@viotgroup.com

bottom of page