top of page

Quản lý Toà nhà Thông minh

Với các tòa nhà truyền thống, việc nâng cấp các tính năng thông minh như tự động bật/tắt điện, máy lạnh, quạt hút,.. tự động điều chỉnh nhiệt độ trở nên dễ dàng với platform tích hợp cảm biến và quản lý tập trung của VIoT.

​Hệ thống quản lý toà nhà thông minh (Smart Building Management System) giúp theo dõi, quản lý và tối ưu hoá hoạt động của toà nhà trong suốt quá trình sử dụng. 

smart-building-smart-city-clean-energy-smart-energy-concepts-smart-building-smart-city-cle

Lợi ích của
Quản lý Toà nhà Thông minh

Quản lý Toà nhà Thông minh được áp dụng nhằm mục tiêu

Giảm
  • Năng lượng tiêu thụ

  • ​Tác động môi trường

  • Chi phí vận hành

  • ​Sự cố và hư hỏng

Tăng
  • Tuổi thọ máy móc thiết bị

  • Tuổi thọ công trình

  • An toàn​

  • ​Mức độ hài lòng của người sử dụng

Use Cases

bottom of page