top of page

Thông cáo: VIoT bổ nhiệm Giám đốc đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng chiến lược và mở rộng thị trường

Đã cập nhật: 26 thg 5, 2023


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2023 — VIoT Technology Group, một công ty công nghệ năng động, sáng tạo, trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Miguel A. Ferrer làm Giám đốc Đầu tư (CIO) mới của công ty. Với nền tảng kinh nghiệm về lập kế hoạch chiến lược và khả năng lãnh đạo có tầm nhìn, Tiến sĩ Ferrer sẽ mang đến một góc nhìn mới mẻ và cách tiếp cận sáng tạo để thúc đẩy tăng trưởng tài chính và mở rộng thị trường của công ty.


Mr. Miguel A. Ferrer Nguyên Giám Đốc Điều Hành Shire Oak International. Tiến sĩ quản lý, Thạc sĩ kinh tế và có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc tại Pháp, Bỉ và Trung Quốc. Miguel có thành tích dẫn dắt và quản lý các đội lớn ở các khu vực khác nhau trên thế giới trong việc lập kế hoạch kinh doanh và quản lý dự án. Ông đã thực hiện thành công nhiều kế hoạch trong một loạt các ngành bao gồm Sản xuất, Viễn thông, Nông nghiệp và Dầu khí.


Với tư cách là CIO mới được bổ nhiệm, Tiến sĩ Ferrer sẽ dẫn đầu chiến lược đầu tư của công ty, khai thác chuyên môn của mình trong việc ra quyết định chiến lược, phân tích thị trường, phát triển kinh doanh và tiến bộ công nghệ. Khả năng của Tiến sĩ Ferrer trong việc xác định các xu hướng mới nổi, đánh giá các cơ hội thị trường và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sẽ là công cụ định hình danh mục đầu tư của công ty và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.


Bằng cách tận dụng chuyên môn của mình trong việc lập kế hoạch chiến lược và hiểu biết sâu sắc về bối cảnh ngành, Tiến sĩ Ferrer đặt mục tiêu tận dụng các cơ hội thị trường mới nổi và thúc đẩy việc mở rộng của công ty sang các thị trường mới, đặc biệt là Năng lượng tái tạo. Khả năng sáng tạo và xác định tiềm năng thị trường của ông sẽ thúc đẩy quỹ đạo tăng trưởng mới của công ty và giúp công ty trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ.


Phát biểu về việc bổ nhiệm, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VIoT Group, Mr. Viet Bach Nguyen bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng vào khả năng của Tiến sĩ Ferrer trong việc định hướng chiến lược đầu tư của công ty. “Dr. Ferrer mang đến một viễn cảnh mới mẻ và những hiểu biết chiến lược có giá trị cho đội ngũ của chúng tôi," Mr. Viet Bach Nguyen cho biết. "Nền tảng đa dạng và tư duy đổi mới của ông ấy chắc chắn sẽ thúc đẩy nỗ lực phát triển cho chúng tôi trong việc điều hành công ty không ngừng phát triển, đến những chân trời mới ."


Với sự lãnh đạo của Tiến sĩ Ferrer trong chiến lược đầu tư của công ty, Công ty VIoT sẵn sàng đạt được những thành công mới và củng cố mục tiêu tiên phong trong ngành. Việc bổ nhiệm CIO mới nói lên cam kết đổi mới và tư duy chiến lược của công ty, đảm bảo một tương lai tươi sáng và thịnh vượng.


---


Giới thiệu về VIoT Group:

VIoT Group là công ty công nghệ tiên phong trong nỗ lực cách mạng hóa ngành công nghiệp IoT ứng dụng. Tập trung vào đổi mới, giải pháp tiên tiến và sự hài lòng của khách hàng, công ty đã phát triển lên như một công ty tiên phong trong việc phát triển hệ sinh thái thông minh trong các lĩnh vực đô thị, khu dân cư, thương mại và công nghiệp.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Press Release: VIoT Appoints Visionary CIO to Drive Strategic Growth and Market Expansion


Ho Chi Minh City, May 25th 2023 — VIoT Group, a dynamic and forward-thinking technology company, proudly announces the appointment of Dr. Miguel A. Ferrer as its new Chief Investment Officer (CIO). With a unique background in strategic planning and visionary leadership, Dr. Ferrer brings a fresh perspective and innovative approach to drive the company's financial growth and market expansion.


Mr. Miguel A. Ferrer - Former Managing Director of Shire Oak International. PhD in Management, Master in Economics and has more than 25 years of working experience in France, Belgium and China. Miguel has a track record of leading and managing large teams in different regions of the world in business planning and project management. He has successfully executed many plans in a wide range of industries including Manufacturing, Telecommunications, Agriculture and Oil & Gas.
As the newly appointed CIO, Dr. Ferrer will spearhead the company's investment strategy, harnessing his expertise in strategic decision-making, market analysis, business development and technological advancements. Dr. Ferrer’s ability to identify emerging trends, evaluate market opportunities, and foster strategic partnerships will be instrumental in shaping the company's investment portfolio and driving sustainable growth.


Dr. Miguel A. Ferrer joins the VIoT Group with a diverse range of experiences in leadership and innovation. With a successful track record in leading high-performing teams and driving strategic initiatives, he brings a fresh perspective that aligns with the company's vision of disruption and transformation within the technology sector.


By leveraging his expertise in strategic planning and a deep understanding of the industry landscape, Dr. Ferrer aims to capitalize on emerging market opportunities and drive the company's expansion into new markets, Renewable Energies in particular. His ability to think outside the box and identify untapped potential will fuel the company's growth trajectory and establish it as a frontrunner in the technology sector.


Commenting on the appointment, VIoT Group's Chairman & CEO Mr. Viet Bach Nguyen expressed enthusiasm and confidence in Dr. Ferrer's ability to drive the company's investment strategy. “Dr. Ferrer brings a fresh perspective and valuable strategic insights to our team," said Mr. Viet Bach Nguyen. "His diverse background and innovative thinking will undoubtedly bolster our growth efforts and enhance our ability to navigate the ever-evolving technology landscape, into new horizons."


With Dr. Ferrer at the helm of the company's investment strategy, the VIoT Group is poised to achieve new heights of success and solidify its position as an industry leader. His appointment reflects the company's commitment to innovation and strategic thinking, ensuring a bright and prosperous future.


---


About VIoT Group:

VIoT Group is a pioneering technology company dedicated to revolutionizing the applied IoT industry. With a focus on innovation, cutting-edge solutions, and customer satisfaction, the company has emerged as a pioneer in the development of smart ecosystems in the urban, residential, commercial and industrial sectors.


By seamlessly integrating IoT devices, advanced analytics, and cloud-based platforms, VIoT Group enables businesses and individuals to harness the power of connected technologies for enhanced efficiency, productivity, and sustainability.107 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


bottom of page