top of page

OPEX giữ vai trò thế nào trong doanh nghiệp?

[English below]

OPEX là gì?

OPEX (Operating Expenditure) là chi phí hoạt động/kinh doanh của một doanh nghiệp. Chi phí này giúp đảm bảo sự tồn tại và khả năng vận hành ổn định của doanh nghiệp đó hàng ngày, gồm có tiền thuê mặt bằng, thiết bị, lương nhân viên, chi phí bán hàng,…


Ý nghĩa của OPEX trong mỗi doanh nghiệp?

Đối với mỗi doanh nghiệp, OPEX có ý nghĩa như sau:

  • Giúp đảm bảo hệ thống và các bộ phận của doanh nghiệp duy trì hoạt động;

  • Xây dựng hình ảnh và tạo dựng uy tín cho công ty (thông qua hoạt động tiếp thị,..);

  • Phát triển kinh doanh, tiếp cận khách hàng (thông qua hoạt động R&D,…);

  • OPEX có thể được cắt giảm để tăng lợi nhuận, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành.

Tuy vậy, khi OPEX bị cắt giảm quá mức, việc chất lượng, khả năng kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, doanh nghiệp cần quản lý và kiểm soát OPEX sao cho vừa duy trì khả năng hoạt động của công ty vừa gia tăng năng lực cạnh tranh.

Các chi phí được tính OPEX của doanh nghiệp?

OPEX được xác định thông qua danh mục chi phí hoạt động của một doanh nghiệp, bao gồm:

  • Chi phí chung, chi phí bán hàng và chi phí quản lý: tiền lương, thưởng nhân viên, tiền thuê mặt bằng, chi phí quảng cáo, bảo hiểm, chi phí đi lại, giá vốn hàng bán, chi phí luật sư, giải quyết các sự kiện pháp lý, …

  • Thuế tài sản, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài,…

  • Chi phí tiện ích, giải trí.

 

Với các giải pháp tiết kiệm năng lượng mà VIoT Holding cung cấp giúp giảm chi phí OPEX đáng kể cho mỗi doanh nghiệp

------------------------

What role does OPEX play in the business?

What is OPEX?

What are the costs of calculating the OPEX of the business?


With the energy-saving solutions that VIoT Holding provides, it helps to significantly reduce OPEX costs for each business.
5 lượt xem

Opmerkingen


bottom of page