top of page

CBAM là gì? Tầm quan trọng của CBAM với doanh nghiệp Việt Nam?

[English below]


CBAM là viết tắt của Carbon Border Adjustment Mechanism (Cơ chế điều chỉnh Carbon biên giới), là một cơ chế được đưa ra để đối phó với rủi ro carbon gây ra bởi các sản phẩm nhập khẩu từ các quốc gia không áp dụng các tiêu chuẩn khí hậu nghiêm ngặt như trong Liên minh châu Âu (EU). CBAM nhằm bảo đảm rằng các sản phẩm nhập khẩu cũng phải chịu các chi phí liên quan đến phát thải carbon tương tự như các sản phẩm được sản xuất trong nội địa EU, nhằm đảm bảo sự công bằng về môi trường và cạnh tranh cho các nhà sản xuất trong EU.


CBAM hoạt động như thế nào?

CBAM có thể được triển khai bằng cách yêu cầu các nhà nhập khẩu phải có các đơn vị điểm carbon (carbon credits) tương đương với lượng carbon mà sản phẩm của họ sản sinh ra trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, CBAM cũng có thể áp dụng thuế biên giới carbon (carbon border tax) để làm tăng giá thành các sản phẩm nhập khẩu tương ứng với lượng carbon mà chúng gây ra.


CBAM có tầm quan trọng như thế nào đối với các tổ chức?

  • Đảm bảo công bằng cạnh tranh: CBAM giúp bảo vệ các doanh nghiệp trong EU khỏi việc bị đối thủ từ các nước không có các biện pháp giảm phát thải tương đương, do đó bảo đảm sự công bằng trong cạnh tranh và tránh sự chênh lệch về chi phí sản xuất.

  • Khuyến khích giảm phát thải: CBAM thúc đẩy các quốc gia ngoài EU áp dụng các biện pháp giảm phát thải hiệu quả hơn, bao gồm việc sử dụng năng lượng sạch và công nghệ tiết kiệm năng lượng.

  • Thúc đẩy sự phát triển của thị trường carbon: CBAM tạo động lực cho các tổ chức đầu tư vào các dự án giảm phát thải và sử dụng năng lượng tái tạo, từ đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường carbon và các công nghệ sạch.

  • Đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải toàn cầu: CBAM hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu trong việc giảm phát thải và ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp thúc đẩy việc thực hiện Hiệp định Paris.

  • Định hướng cho các ngành công nghiệp: CBAM khuyến khích các ngành công nghiệp cần chuyển đổi sang sử dụng các công nghệ sạch và hiệu quả hơn về mặt năng lượng, từ đó giảm thiểu chi phí liên quan đến CBAM.


CBAM có ảnh hưởng như thế nào đến các doanh nghiệp Việt Nam?

Cơ chế Điều chỉnh Carbon Biên giới (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU) có thể có những ảnh hưởng đáng kể đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm đến thị trường EU. Dưới đây là những ảnh hưởng chính mà CBAM có thể mang lại:


  • Tăng chi chí sản xuất và xuất khẩu:

CBAM có thể áp đặt thuế biên giới carbon hoặc yêu cầu mua đơn vị điểm carbon cho các sản phẩm nhập khẩu vào EU. Điều này sẽ làm tăng chi phí sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là đối với các ngành công nghiệp có tỷ lệ phát thải carbon cao như sản xuất thép, xi măng, ngành công nghiệp chế biến gỗ, và các ngành sản xuất có sử dụng năng lượng nặng.


  • Áp lực cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm phát thải:

Để giảm thiểu chi phí CBAM, các doanh nghiệp cần đầu tư vào các công nghệ và quy trình sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng tiết kiệm và tái tạo. Điều này có thể tạo ra áp lực đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam để cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm phát thải carbon.


  • Yêu cầu chứng nhận carbon:

Để đáp ứng CBAM, các doanh nghiệp có thể cần chứng nhận về lượng carbon sản xuất của họ. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp tại Việt Nam phải có khả năng quản lý và báo cáo phát thải carbon một cách chính xác và minh bạch.


  • Khả năng mất thị trường:

Nếu không thực hiện được các biện pháp giảm phát thải và không đáp ứng được yêu cầu của CBAM, các doanh nghiệp Việt Nam có thể mất thị trường xuất khẩu quan trọng như EU, do sản phẩm của họ sẽ bị áp thuế cao hơn hoặc không cạnh tranh được với các sản phẩm địa phương có giá thành tương đương nhưng ít phát thải carbon hơn.


  • Cơ hội cho các ngành công nghiệp sạch hơn:

Tuy nhiên, CBAM cũng có thể tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp tại Việt Nam hoạt động trong các ngành công nghiệp sạch hơn, sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng. Điều này có thể thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp mới và giúp Việt Nam thúc đẩy nhanh hơn trong việc chuyển đổi sang kinh tế xanh và bền vững.


Tóm lại, CBAM là một cơ chế quan trọng trong việc điều chỉnh thị trường và khuyến khích các quốc gia thực hiện các biện pháp giảm phát thải hiệu quả hơn. Đối với các tổ chức, CBAM mang lại lợi ích trong việc bảo vệ cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển bền vững và hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu trong giảm phát thải carbon.

------------------------------

What is CBAM? What is the importance of CBAM to Vietnamese businesses?


CBAM stands for Carbon Border Adjustment Mechanism, which is a mechanism introduced to deal with carbon risks caused by imported products from countries that do not apply strict climate standards as in the European Union (EU). The CBAM aims to ensure that imported products are also subject to the same costs associated with carbon emissions as products produced within the EU, in order to ensure environmental fairness and competition for manufacturers within the EU.


How does CBAM work?


How important is CBAM to organizations?


How does CBAM affect Vietnamese businesses?

The European Union's (EU) Border Carbon Adjustment Mechanism (CBAM) can have significant impacts on businesses in Vietnam, especially those exporting products to the EU market. Here are the key effects that CBAM can have:

If emission reduction measures are not implemented and the requirements of the CBAM are not met, Vietnamese businesses may lose important export markets such as the EU, because their products will be subject to higher tariffs or cannot compete with local products with similar costs but lower carbon emissions.In conclusion, CBAM is an important mechanism in regulating the market and encouraging countries to take more effective emission reduction measures. For organizations, CBAM offers benefits in protecting competition, promoting sustainable development, and supporting global efforts to reduce carbon emissions.3 lượt xem

留言


bottom of page