top of page

CAPEX giữ vai trò thế nào trong doanh nghiệp?


[English below]

CAPEX là gì?


Capex (Capital Expenditure) – Chi phí vốn hay Chi phí tài sản cố định - là khoản chi phí mà doanh nghiệp sử dụng để mua hàng hoá dịch vụ hay đầu tư vào tài sản cố định (máy móc, trang thiết bị,…) của doanh nghiệp. Capex bao gồm cả tài sản mới và những cải tiến được thực hiện đối với tài sản hiện có đã mua trong quá khứ. Nói cách khách, đây là khoản chi phí đầu tư mà doanh nghiệp sử dụng để đảm bảo tài sản vật chất cũng như nâng cấp tài sản lưu động.

Thông thường, Capex chia làm những loại hình chính như sau:

  • Chi phí bảo trì, sửa chữa tài sản cố định hiện có nhằm kéo dài thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

  • Chi phí mở rộng: Mua sắm tài sản cố định mới. Không nhất thiết phải là tài sản hữu hình, đôi khi đây cũng là tài sản vô hình để phục vụ cho mục đích cuối cùng là duy trì và phát triển doanh nghiệp.

  • Chi phí nâng tài sản cố định để tăng hiệu suất hoạt động

Đặc trưng của CAPEX trong mỗi doanh nghiệp?

Trong báo cáo dòng tiền, chi phí vốn thường được liệt kê vào mục “Đầu tư vào nhà máy, tài sản và thiết bị”. Những khoản vốn đầu tư mang lại lợi ích trong khoảng thời gian lớn hơn 1 năm tính thuế thì có thể gọi là chi phí Capex.

Capex thích hợp với những doanh nghiệp có mô hình kinh doanh thâm dụng vốn (tiếng Anh: capital intensive), phụ thuộc vào đầu tư tài sản cố định để tạo ra doanh thu như: Doanh nghiệp sản xuất, vận tải, dầu khí,… Ngược lại, những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiêu dùng, dịch vụ, công nghệ không nên sử dụng Capex để phân tích. Nguyên nhân do giá trị của họ không phụ thuộc nhiều vào tài sản mà nằm ở thương hiệu, nhân lực và công nghệ.

Các chuyên gia kinh tế coi Capex là một trong những chỉ số quan trọng. Chúng phản ánh dòng tiền đầu tư tài sản cố định của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư dựa vào Capex để tính toán cho những mục đích khác nhau của mình như: 

  • Tính tỷ lệ CFO trên Capex

  • Ứng dụng trong tính toán dòng tiền tự do của doanh nghiệp

  • Ứng dụng để tính toán dòng tiền thuần vốn của doanh nghiệp

Đặc điểm của CAPEX

  • Capex được coi là đầu tư dài hạn. Chi phí vốn không thể thu hồi trong thời gian ngắn. Khi Capex giảm, tài sản cố định cũng sẽ mất đi một phần giá trị của nó sau mỗi kỳ kế toán.

  • Tuỳ từng loại tài sản hay lĩnh vực hoạt động mà Capex được xác định và ghi nhận giá trị khác nhau. Trong đó, nhóm ngành viễn thông, sản xuất và khai thác dầu mỏ được đánh giá có chỉ số Capex cao nhất.

  • Từ chi phí Capex có thể xác định được công ty đó đang đầu tư bao nhiêu vốn vào tài sản cố định mới và khả năng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Với dịch vụ cho thuê năng lượng của VIoT, sẽ cung cấp giúp giảm chi phí CAPEX hợp lý cho mỗi doanh nghiệp.

---------------------------

What role does CAPEX play in a business?


What is CAPEX?

Generally, Capex is divided into the following main types:


 What are the characteristics of CAPEX in each business?

In cash flow statements, capital expenditures are usually listed under "Investments in plants, assets, and equipment." Investment capital that brings benefits for a period greater than 1 tax year can be called Capex expenses.

Economists consider Capex to be one of the important indicators. They reflect the cash flow invested in fixed assets of the business. Investors rely on Capex to calculate for different purposes such as

 Characteristics of CAPEX

Với dịch vụ cho thuê năng lượng của VIoT, sẽ cung cấp giúp giảm chi phí CAPEX hợp lý cho mỗi doanh nghiệp.

6 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Коментарі


bottom of page