top of page

LITER OF LIFE
Corporate Social Responsibility Platform

Liter of Light là chương trình toàn cầu sử dụng vật liệu rẻ tiền, sẵn có để là ra đèn năng lượng mặt trời chất lượng cao cho người dân ở vùng lưới điện chưa phổ biến

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

2017_LiterofLight_Icon.jpeg
1.jpeg

MỤC TIÊU

Trong 5 năm tới, Liter of Light Vietnam đặt mục tiêu thắp sáng và có tác động tích cực đến 100.000 người ở những vùng được thụ hưởng, đào tạo được 150 kỹ thuật viên để họ có thể giúp các cộng đồng tiếp cận với ánh sáng năng lượng mặt trời với ít nhất 70% là vật liệu tái chế của địa phương

Hinh-6-1.jpeg
hinh7_xyur.jpeg
bottom of page