top of page

Incident Management System (IMS)

VIoT cung cấp giải pháp tự động hóa quản lý toàn bộ sự vụ phát sinh trong khu vực giám sát (Khu công nghiệp, Khu dân cư hoặc Khu đô thị), phối kết hợp toàn bộ các thiết bị IoT giám sát (camera, cảm biến âm thanh, cảm biến con người, cảm biến báo cháy, cảm biến rò rỉ khí gas/nước,..) về một nền tảng quản lý tập trung, đưa thông tin đến người phụ trách theo đúng luồng định trước cho đến khi sự vụ được giải quyết triệt để, hạn chế tối đa thủ tục giấy tờ.
Finger on the Map

Lợi ích của IMS

Nền tảng IMS (Incident Management System) được áp dụng nhằm mục tiêu tự động hóa công tác quản lý hạ tầng, tài sản trên nền bản đồ được số hóa, xử lý các sự cố an toàn, nâng cao khả năng phản ứng, giảm thiểu rủi ro trong phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, quản lý các sự kiện lớn đông người.

Giảm
  • Thời gian xử lý sự vụ, sự cố

  • Nhân lực vận hành, bảo trì, sửa chữa, khắc phục sự cố

  • Tổn thất trong thiên tai, sự cố.

Tăng
  • Sự hài lòng của cư dân, người sử dụng dịch vụ

  • Chất lượng dịch vụ cung ứng

  • Khả năng quản lý bao quát, hợp nhất quản lý tài sản, sự vụ về một nền tảng

bottom of page