top of page

HẠ TẦNG SỐ THÔNG MINH

Cơ sở hạ tầng Thông minh cùng với các khách hàng và đối tác, chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái có khả năng đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của con người trong thời đại 4.0 và giúp khách hàng sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn. Hệ sinh thái này sẽ là nền tảng giúp khách hàng phát triển thịnh vượng, hỗ trợ cho sự phát triển bền vững.

​Ứng dụng công nghệ IoT cho hạ tầng số thông minh

BIM-schematic.jpeg
data-services-workflow-accessibility-468x312.jpg
crm-to-microsofts-common-data-service-or-common-data-model-31_edited.jpg

Xây dựng Trung tâm dữ liệu Data

Dịch vụ Điện toán đám mây

Dịch vụ Trung tâm Dữ liệu

bottom of page