top of page

GUARDIAN
Incident Management Platform

GUARDIAN - Nền tảng quản lý sự vụ thông minh là giải pháp quản lý cơ bản cho khu đô thị thông minh và khu công nghiệp thông minh. 

GUARDIAN giúp cơ quan quản lý lưu trữ và phân tích dữ liệu từ hàng ngàn cảm biến theo thời gian thật. Là công cụ hữu hiệu để quản lý, theo dõi và tiên lượng sự vụ, tình huống và hỗ trợ xử lý tự động.

Cấu trúc hệ thống

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

AmaCCao IOC-AMACCAO INTELLIGENCE OPERATIONS CENTER ARCHITECTURE.png

Tính năng nổi bật

QUẢN LÝ CHUYÊN SÂU

Tích hợp trên 50 lớp dữ liệu đa dạng, sẵn sàng đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau (quản lý cáp ngầm, cấp nước, camera, quan trắc môi trường,..) 

KHÔNG GIỚI HẠN QUI MÔ NHÂN RỘNG

Đang được dùng để vận hành hệ thống lên đến hàng trăm ngàn thiết bị ở trên 71 khu đô thị, khu công nghiệp lớn ở Úc, New Zealand,..

KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ

Xử lý thông tin thời gian thật kết hợp AI để hỗ trợ việc lập kế hoạch và ra quyết định ứng phó sự kiện / sự cố

​TRỰC QUAN

Thông tin được trình bày trực quan, cung cấp góc nhìn tổng thể và tập trung cho nhà điều hành về tất cả những hoạt động đang diễn ra

bottom of page